Aanvullende contributie nota

Door een fout hebben wij bij de originele contributie nota’s te weinig in rekening gebracht voor het komende seizoen. Aangezien het om een substantieel totaal bedrag gaat hebben wij een aanvullende contributie nota gestuurd.

In onderstaande tabel staat wat de contributie in 2012-2013 zou zijn voor de leeftijdsgroep (“oud”), wat wij in rekening hebben gebracht (“nieuw”) en wat we in rekening hadden moeten brengen (“nieuw*”) ┬áconform de eerder door de ledenvergadering geaccepteerde berekening. In de “Te kort” kolom staat per leeftijdsjaar wat er te weinig is betaald. Voor die bedragen is er een additionele nota gekomen. We realiseren ons dat door de nieuwe leeftijdsindeling bij de NHV er verschillende contributies binnen een team worden geheven.

Tael contributie verschil

Geef een reactie