Bestuurswisseling

Afgelopen maandag zijn bij de Ledenvergadering 2 nieuwe bestuursleden benoemd en is er in het bestuur een wisseling geweest. Allereerst willen we Raymond Bartholomeus ook hier heel hartelijk danken voor het vele bestuurswerk (naast allerlei andere rollen in de vereniging) wat hij de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. Speciaal ook de rol in het tot stand komen van de samenwerking en het contract met (B)THZL/OCI Lions werd niet door veel leden gezien maar is wel heel belangrijk. Ook bedanken we Anita Leinders voor haar penningmeesterschap afgelopen jaar.

Het dagelijks bestuur is hierdoor sterk veranderd: voorzitter is nu Gerard Kwant, secretaris is Kitty Creemers en penningmeester is Brigitte Aspers. Hun contactgegevens staan hier op de site.

Geef een reactie

  • FMWorld-federico-mahora-fmgroup-fmpoint-logo
    sponsorklikslider