Ledenvergadering

11:00

26/01/2019

Beste Handbalvrienden,

Hierbij laten wij jullie weten dat de volgende Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 26 Januari 2019 om 11:00uur zal plaatsvinden in onze Sportkantine.

De agenda zal de volgende punten omvatten:

– Begroting 2017/2018
– Afsluiting Boekjaar 2017/2018
– Kascontrole 2017/2018
– Verkiezen nieuwe kascontrole commissie (2 personen)
– Aftreding voltallige bestuur Bestuur en tevens niet meer herkiesbaar
– Aftreding assistent Bestuur Monique Kwant
– Begroting 2018/2019
– Sponsoring
– Wat verder nog ter tafel komt
– Rondvraag
– Sluiting

Uiteraard bent u allen uitgenodigd om deze zeer belangrijke vergadering bij te wonen.

Afmeldingen kunnen gemaild worden naar: secretaris@hvsittardia.nl