• PERSBERICHT
  Dinsdag, 23 maart 2021 

  IMPULS HEREN-TOPHANDBAL IN SITTARD-GELEEN

  Sittardia, GEONIUS Vlug & Lenig en KEMBIT-LIONS hebben de afgelopen maanden de huidige
  situatie van het herenhandbal Sittard-Geleen geanalyseerd. Er is besloten om een nieuwe impuls
  aan het herenhandbal te geven door de samenwerking op teamniveau te intensiveren. Ook is de
  ambitie uitgesproken om de ontwikkeling en begeleiding van talenten samen verder te versterken.

  Sittardia en GEONIUS Vlug & Lenig gaan daartoe diverse prestatieve heren jeugdteams vanaf de
  C-jeugd vormgeven. Er komt een eredivisieteam onder de vlag van beide verenigingen.
  KEMBIT-LIONS blijft spelen in de BENE-League en draagt de twee talententeams LIONS 2 en
  LIONS YOUTH (A-jeugd) over aan de samenwerkende verenigingen. Door deze samenwerking is
  talentontwikkeling voor het herenhandbal in Sittard- Geleen duurzamer gegarandeerd.

  Achtergronden:
  Het herenhandbal in de gemeente Sittard-Geleen wordt - net als in vele andere sporten -
  geconfronteerd met een beperkte aanwas van jonge handballers bij de handbalverenigingen.
  Oorzaken hiervan zijn o.a. de concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen en de autonome daling
  van de bevolking. Mede door Corona zien de betrokken besturen een aantal effecten optreden:
  spelers maken andere keuzes qua vrijetijdsbesteding en voor de bezetting van de teams moeten
  spelers soms sneller doorstromen dan past bij hun ontwikkelproces. Daarnaast zijn er onzekerheden
  over de ontwikkeling van sponsoring. Breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar
  verbonden. Door de versterking van de wederkerige wisselwerking tussen handbalplezier en
  handbalopleiding wordt de samenwerking duurzamer.
  Centraal staat daarom het streven naar een kwalitatief sterk opleidingsprogramma. Doel hierbij is
  jonge handballers de mogelijkheid te bieden in Sittard-Geleen door te stromen richting tophandbal
  (BENE-League / Eredivisie), zonder daarbij het belang van de breedtesport uit het oog te verliezen.
  Kansen worden vooral gezien in het doorvoeren van één technische ontwikkellijn, de versterking van
  het technisch kader, het efficiënt en effectief inzetten van beschikbare menskracht en middelen.
  Een start wordt voorbereid voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

  Het plan
  De hoofdlijnen van het plan:
  - De handen ineenslaan op jongens C en B-niveau (waarbij op C-niveau er eveneens al een
  samenwerking bestaat tussen Sittardia en NOAV)

  - LIONS YOUTH (A-jeugd) en het talenteam LIONS 2 inbedden in de verenigingsstructuur, waarbij de
  verenigingen verantwoordelijk zijn voor deze teams. De teams zullen gaan spelen als
  combinatieteam onder de naam: V&L-Sittardia Combinatie. Beide teams zullen deelnemen aan
  landelijke competities.

  - Er wordt door de stakeholders een gezamenlijke technische commissie opgericht en een technische
  visie voor het herenhandbal in Sittard-Geleen geïmplementeerd.

  NOOT VOOR DE REDACTIE:
  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
  Thieu Kikken, voorzitter Tophandbal Zuid-Limburg, M +31 (0)6 55 72 70 08
  Karin Munnichs, voorzitter Sittardia, M +31 (0)6 52 61 05 96
  Hanny Ras-Kluitenberg, voorzitter GEONIUS Vlug & Lenig, M +31 (0)6 22 56 20 08

rfwbs-sliderfwbs-slide