Rabobank Clubkas Campagne, wordt voor 1 januari 2016 lid van de Rabobank en stem mee!

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne

Een van de manieren van coöperatief dividend van Rabobank Westelijke Mijnstreek is de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Rabobank Clubkas Campagne 2015

Van 8 tot en met 21 april organiseerde Rabobank Westelijke Mijnstreek de vierde Rabobank Clubkas Campagne. Alweer een groot succes, want 10.137 leden van de bank (40%), brachten in totaal 49.502 stemmen uit op hun favoriete clubs. Voorgaande jaren verdeelden de bank € 150.000 over het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Een stem was daardoor elk jaar een ander bedrag waard. In 2015 is het uit te keren bedrag per stem vastgezet op € 3,80. In totaal keert de bank dit jaar een bedrag van € 188.107,60 uit.

Stemmen

Rabobank Westelijke Mijnstreek is een coöperatie met leden. Onze klanten die op 1 januari 2015 lid waren bij onze bank, konden hun stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2015.

Bent u nog geen lid? Vraag hier het lidmaatschap aan bij Rabobank Westelijke Mijnstreek. Als u voor 1 januari 2016 lid wordt van Rabobank Westelijke Mijnstreek dan mag u in 2016 meestemmen bij de Rabobank Clubkas Campagne.