• Vereniging

 • Lidmaatschap

  Iedereen is van harte welkom bij HV Sittardia. Heb je interesse om lid te worden kom dan eerst eens kijken bij een van de trainingen. Kijk hieronder in welke categorie je thuishoort, waarna je op de trainingsschema´s ziet waar en wanneer de trainingen plaatsvinden. In overleg met de trainer of trainster kun je dan lid worden. Als je lid wilt worden van Sittardia vul je het inschrijfformulier in, dat je hieronder kunt downloaden. Vervolgens stuur je het ingevulde formulier op naar de ledenadministratie: ledenadministratie@hvsittardia.nl.

  Download hier het inschrijfformulier (Excel)

  Download hier het inschrijfformulier (PDF)

 • Aspirant lid

  Kom je niet van een andere handbal vereniging dan kun je als “aspirant lid” 1 maand gratis meedraaien om te kijken of je het handballen echt leuk vind. Vul hiervoor ook even een inschrijfformulier in dat je hier kunt downloaden.

 • Leeftijdsindeling, contributie en teambijdrage (seizoen 2021-2022)

  De contributie wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Met ingang van de zaalcompetitie 2022 – 2023 geldt de volgende indeling en bedragen:
  De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar 

   

   

  leeftijdscategorie geboortejaar kwartaal 2022-2023
  Kabouter 2018 - 2017 € 33,74 € 134,93
  F Jeugd 2016 - 2015 € 33,74 € 134,93
  E Jeugd 2014 - 2013 € 46,35 € 185,40
  D Jeugd 2012 - 2011 € 46,35 € 185,40
  C Jeugd 2010 - 2009 € 56,39 € 225,57
  B Jeugd 2008 - 2007 € 62,06 € 248,23
  A Jeugd 2006 - 2005 € 73,13 € 292,52
  Senioren < 2004 € 84,46 € 337,84
  Recreanten < 2004 € 56,40 € 225,57

   


  De contributie wordt via automatisch incasso vanaf augustus geïnd. Indien er geen automatische incasso is, ontvangt u een factuur van de penningmeester met het daarop het verschuldigde bedrag en het bankrekening nr van de club NL33RABO0129138568. 

   

   

   

  Incassomomenten:

   

  Vanaf het seizoen 2022 - 2023 wordt in het begin van het seizoen de helft van de contributie geint. De resterende bedragen worden in de tweede helft van het seizoen geint.

   

   September/Oktober  Helft jaarbedrag
   Januari/Februari  Kwart jaarbedrag
   April/Mei  Kwart jaarbedrag

   

   

   

  Voor de goede orde: Bij contributieachterstand bestaat de mogelijkheid tot tijdelijke schorsing totdat de contributie is voldaan. 

   

   

   

  Teambijdrage: 

   

   Voor een sluitende begroting zijn, buiten de contributie, extra inkomsten nodig

   

  • Eén van die extra inkomsten is de teambijdrage van € 400/team/seizoen (ALV besluit, uitgaande van een gemiddelde teambezetting van 10 spelers/speelsters)
  • Elk team mag zelf bepalen op welke wijze de teambijdrage bij elkaar wordt gebracht
  • HV Sittardia zal een aantal verenigingsacties initiëren waarop teams kunnen “meeliften”
  • Alle inkomsten in het kader van de teambijdrage worden door de penningmeester ontvangen en per team bijgehouden in een grootboekrekening per team
  • Verwerft een team > € 400,- aan inkomsten, dan worden de meer-inkomsten als volgt verdeeld:
   –  75% naar team-kas; bedrag mag worden opgenomen voor een handbal gerelateerde activiteit
   –  25% naar verenigingskas
  • Indien de teambijdrage op 31 januari van het lopend seizoen niet is gerealiseerd wordt deze eind februari naar rato geïncasseerd per speler van het betreffende team en aan het einde van het seizoen verrekend met de eventuele, ná 31 januari, nog opgebrachte gelden
  • De opgebrachte gelden zijn team gebonden en gaan niet hoofdelijk over indien een speler in een ander team gaat spelen o.b.v. prestatie dan wel leeftijd. 

   

   

   

  Gaat een speler/speelster in de loop van het seizoen in een ander team spelen geldt voor hem/haar de opbrengsten van het team waarin de competitie is begonnen.

 • Kleding en materiaal

   

  Elk lid van HV Sittardia zorgt voor een eigen bal om mee te trainen. Dit geldt vanaf de E-jeugd. F-jeugdleden trainen met ballen van de vereniging. Ballen zijn bijvoorbeeld te koop via handbalshop.nl. Erima, Molten of Select hebben goede ballen, maar check bij twijfel je trainer.

   

  Categorie Maat bal
  F-jeugd Zachte bal maat 0
  E-jeugd Harde bal maat 0
  D-jeugd / Dames C-jeugd Maat 1
  Heren C-jeugd / B-jeugd / Dames A-jeugd / Dames Senioren Maat 2
  Heren A-Jeugd/ Heren Senioren Maat 3

   

  Inleveren materialen van de vereniging

   

  Alle door de club verstrekte materialen (polo’s, trainingspakken, shirts, etc….) zijn en blijven eigendom van de vereniging. Bij het verlaten van de vereniging behoren deze materialen ingeleverd te worden. Doe dat bij de train(st)er van je team. Ook als je overgaat naar een ander team lever je de materialen in bij je train(st)er. Doe dit s.v.p. voor de laatste training van het seizoen!!!

 • Opzegging en overschrijving

  Leden dienen zich voor 1 juni bij de ledenadministratie schriftelijk af te melden middels ledenadministratie@hvsittardia.nl, met kopie aan Secretaris@hvsittardia.nl

  Wordt het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar (augustus t/m juni) beëindigd, blijft toch (conform art. 4.6 van de Statuten) de gehele jaarcontributie verschuldigd. Gelet op de door ons verschuldigde onkosten (bondscontributie, inschrijfgelden competitie, zaalhuur etc.) zullen wij ons strikt aan deze regeling houden.

 • Verzekering

  Sittardia is collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen (Er vanuit gaande dat ieder lid zelf verzekerd is voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.) Dit houdt in dat er een verzekering is die kosten, als gevolg van schade door leden die “iets” doen voor Sittardia, en waarbij die leden aansprakelijk zijn, kan vergoeden. Ook kosten als gevolg van schade door ongevallen van leden kunnen onder voorwaarden deels worden vergoed. Neem contact op met het secretariaat indien je hierover vragen hebt.

 • Huishoudelijk reglement

  Download hier het huishoudelijk reglement.

rfwbs-sliderfwbs-slide