• Vrijwilligers

  Bij Sittardia zijn we er trots op dat we met vele vrijwilligers er dagelijks voor zorgen dat onze kinderen en volwassenen de handbalsport actief of inactief kunnen beoefenen.

  Om plezier in het vrijwilligerswerk te blijven houden en onder het mom van “vele handen maken licht werk” vragen wij als bestuur aan u om eens goed na te denken of u een waardevolle aanvulling kunt zijn met uw kennis en ervaring om daar aan te vullen waar wij tegen specifieke problemen aanlopen en waarvoor we te weinig kennis, vaardigheden of menskracht in huis hebben. Er zijn taken waarvoor we direct ondersteuning nodig hebben, maar ook werkzaamheden die maar incidenteel voorkomen

  Om gericht mensen te benaderen voor een specifieke vraag is het noodzakelijk te weten wat mensen die bij de vereniging betrokken zijn aan kennis en vaardigheden in huis hebben. Deze kennis, vaardigheden of andere kwaliteiten of mogelijkheden, die voor de club van belang kunnen zijn, willen we graag inventariseren. Uiteraard bent u geheel vrij uw medewerking hieraan te verlenen, al doen we dringend een beroep op u. Om u een idee te geven in welke richting wij denken, onderstaand een aantal voorbeelden:

  • Bent u vaardig op ICT gebied, of
  • Bent u journalistiek vaardig en schrijft u makkelijk, of
  • Kunt u goed organiseren, of
  • Bent u technisch, of
  • Fotografeert of filmt u graag zodat u onze teams op de kiek kunt zetten, of
  • Heeft u een juridische achtergrond en kunt u ons van juridisch advies voorzien, of
  • Heeft u spelmaterialen die voor een kamp te gebruiken zijn, of
  • Heeft u deskundigheid op het gebied van financiën, of
  • Heeft u een onderwijskundige achtergrond, of
  • Een medische achtergrond, of
  • Etc, etc..

  Wilt u zich aanmelden of meer informatie meldt u zich dan bij activiteitencommissie.

 • Kantinedienst

  Geen informatie